disclaimer

De webmaster voor deze site wil informatie verschaffen over het beroep van landmeter-expert en materie die er verband mee houdt. Hij garandeert evenwel niet de juistheid van de gegevens. Bovendien moet de gebruiker er zich van bewust zijn dat de materie evolueert en dat deze website, hoe goed ook de bedoelingen zijn van de webmaster, mogelijk niet helemaal up-to-date is. De Webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of het gebruik dat er wordt van gemaakt. Wanneer u de webmaster informeert over onjuistheden in de website zal hij daar zo veel als mogelijk gevolg aan geven door de website aan te passen.

Atikels, aangeleverd door derden en op deze website gepubliceerd, vallen ook onder de hier omschreven voorwaarden van niet garantie van juistheid.

Deze website wil de gebruiker informeren maar wil de gebruiker er toch voor waarschuwen dat het advies van een landmeter-expert of ander passend beroepsbeoefenaar nodig is in concrete situaties. Vele problemen hebben raakvlakken met onderwerpen die te ver leiden om ze binnen de contouren van deze website te duiden of hebben raakvlakken met meerdere onderwerpen.

Op deze site komen een aantal reclameblokken voor met onder meer de tekst 'Ads door Google' of 'Ads by Google'. De inhoud daarvan wordt door Google bepaald. Derhalve kan de webmaster onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Google voert een beleid waarbij ongewenste advertenties worden geweerd.
© webmaster aardBOL